Djelokrug rada

Komisija za suradnju s mladima utvrđuje tekst javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Splita koji se objavljuje u dnevnom tisku i na internetskim stranicama Grada Splita.
Komisija prikuplja prijedloge za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Splita, obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta koje zajedno sa utvrđenim popisom važećih kandidatura dostavlja Gradskome vijeću na nadležni postupak, a sve u skladu s odlukom kojom se propisuje osnivanje Savjeta mladih Grada Splita.


Predsjednik Gradskoga vijeća je predsjednik Komisije, a zamjenik predsjednika i članovi Komisije su predstavnici političkih stranaka i grupa birača zastupljenih u Gradskome vijeću.

  1. Igor Stanišić, Predsjednik
  2. Joško Markić, zamjenik Predsjednika
  3. Lidija Bekavac, član
  4. Božo Zadro, član
  5. Tomislav Prljević, član
  6. Natalia Tafra - Bazina, članica
  7. Jelena Kovačić, članica
Zapisnici sa sjednica Komisije za suradnju s mladima