Izvješće o javnoj raspravi u postupku prijedloga stavljanja izvan snage DPU-a dijela kompleksa S4/1 stambenog naselja Mertojak

Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Korešnica 2 u Splitu

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Korešnica 2 u Splitu i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Korešnica 2 u Splitu

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu I. i d. DPU-a Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita