Kman

Gradski kotar Kman

Predsjednik
Marko Pavić

Administrativna tajnica
Helena Kastropil
gkkman@split.hr

Kotarski komunalni redar
Elvira Krola
tel: 021/682-508

Šibenska 27,
21000, Split


Gradski kotar "Kman" omeđen je:

  • sa sjevera: Ulicom Domovinskog rata od križanja s Dubrovačkom ulicom do križanja s Solinskom ulicom;
  • s istoka: Solinskom ulicom od križanja s Ulicom Domovinskog rata do križanja s Velebitskom ulicom;
  • s juga: Velebitskom ulicom od križanja s Solinskom ulicom do križanja s Dubrovačkom ulicom;
  • sa zapada: Dubrovačkom ulicom od križanja s Velebitskom ulicom do križanja s Ulicom Domovinskog rata.