Djelokrug rada

Odbor za izbor i imenovanja raspravlja i predlaže izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskoga vijeća, izbor članova radnih tijela Vijeća i članove drugih tijela koje, na temelju zakona i drugih propisa, bira Gradsko vijeće, te predlaže visinu plaće i naknade za rad izabranih osoba, kada to nije regulirano zakonom ili drugim propisima.

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika,zamjenika predsjednika i pet članova koji se biraju iz reda vijećnika.

  1. Tomislav Prljević, predsjednik
  2. Domagoj Maroević, zamjenik predsjednika
  3. Krešimir Čaljkušić, član
  4. Saša Horvat, član
  5. Jakov Prkić, član
  6. Ante Čikotić, član
  7. Aida Batarelo, članica
Zapisnici sa sjednica Odbora za izbor i imenovanja