Upravni odjel za ekonomske poslove

Djelokrug rada

U upravnom odjelu za ekonomske poslove obavljaju se poslovi: 

Planiranje proračunskih sredstava koji su potrebni za provedbu planiranih programa, projekata i aktivnosti koje mora biti pravovremeno i optimalno

Uredno i pravovremeno evidentiranje poslovnih događaja u financijskim izvještajima radi osiguranja sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju Grada

Pravovremeno podmirivanje obveza Grada 

Provedba postupaka javne nabave radi zakonitog, efikasnog, namjenskog i transparentnog upravljanja proračunskim sredstvima i pravovremenog zadovoljavanja potreba 

Sve obveze i funkcije Grada Splita kao  Posredničkog tijela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i Grada nositelja i središta Urbane aglomeracije Split.


Žiro račun Grada Splita otvoren je kod OTP banke Hrvatska d.d., i glasi:
IBAN: HR8124070001840900000

Email: financije@split.hr

12