Djelokrug rada

U upravnom odjelu za ekonomske poslove obavljaju se poslovi: 

Planiranje proračunskih sredstava koji su potrebni za provedbu planiranih programa, projekata i aktivnosti koje mora biti pravovremeno i optimalno

Uredno i pravovremeno evidentiranje poslovnih događaja u financijskim izvještajima radi osiguranja sveobuhvatne, pravovremene i točne informacije o financijskom položaju Grada

Pravovremeno podmirivanje obveza Grada 

Provedba postupaka javne nabave radi zakonitog, efikasnog, namjenskog i transparentnog upravljanja proračunskim sredstvima i pravovremenog zadovoljavanja potreba 

Sve obveze i funkcije Grada Splita kao  Posredničkog tijela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i Grada nositelja i središta Urbane aglomeracije Split.


Žiro račun Grada Splita otvoren je kod OTP banke Hrvatska d.d., i glasi:
IBAN: HR8124070001840900000

Email: financije@split.hr

Vodič za građane - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2023. godinu

Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2023. godinu

Godišnji financijski izvještaj Grada Splita za 2023.

Konsolidirani financijski izvještaj za 2023.

Upute za izradu Proračuna Grada Splita za 2024.-2026. godinu

Vodič za građane – polugodišnji izvještaj za I.-VI.2023.

Nacrt polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za I-VI.2023.

Vodič za građane - Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Splita za 2022. godinu

Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za 2022. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Splita za 2022. godinu

Upute za izradu Proračuna Grada Splita za razdoblje 2023. – 2025. godine

Izvršenje proračuna grada Splita za I-VI.2022. godine – Vodič za građane

Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za I-VI.2022. godine

Financijski izvještaji Grada Splita za 2022. godinu.

Izvršenje proračuna Grada Splita za 2021. godinu – Vodič za građane

Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2021. godinu

Godišnji fnancijski izvještaj Grada Splita za 2021. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Splita za 2021. godinu

Godišnji fnancijski izvještaj Grada Splita za 2021. godinu

Nacrt prijedloga proračuna Grada Splita za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Upute za izradu Proračuna Grada Splita za razdoblje 2022.-2024. godine

Nacrt prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za I.- VI.2021. godine

Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2020. godinu

Konsolidirani izvještaj Grada Splita

Upute za izradu proračuna Grada Splita za 2021.-2023.

12