Program rada Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području grada splita

Vijeće za provedbu programa  prevencije kriminaliteta na području  grada Splita  temelji svoj rad na činjenicama da je sigurnost pravo svakog čovjeka i bitna komponenta kvalitete života, te da je kriminalitet složen problem koji ne može riješiti niti jedna društvena institucija samostalno bez angažiranja šire zajednice.

Cilj Vijeća je preventivnim aktivnostima utjecati na smanjenje kriminaliteta i osjećaja nesigurnosti kod građana te povećanje ukupne kvalitete života.

Zadaća vijeća je utvrđivanje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita te sukladno planiranom programu rada, razmatranje stanja kriminaliteta na području grada Splita, razmatranje i predlaganje  mjera nadležnim tijelima za poboljšanje osobne sigurnosti građana i materijalnih dobara, poticanje i razvijanje programa prevencije kroz partnerstvo i zajedničko djelovanje sa tijelima javne vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana , suzbijanje nasilja na javnim mjestima, u obitelji, delinkvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabe droga te na drugi način pridonijeti prevenciji kriminaliteta.

Članovi Vijeća, nakon temeljite  i stručne analize stanja, odlučuju se za provedbu pojedinih projekata za čiju se realizaciju mogu formirati radne skupine.

U radnim skupinama mogu sudjelovati građani i predstavnici institucija koji mogu pružiti stručnu, materijalnu ili drugu pomoć u povećanju sigurnosti i kvalitete života u gradu.

Sukladno svojim zadaćama, Vijeće donosi program rada uz prethodno mišljenje gradskog Vijeća Grada Splita. Sredstva za provođenje programa osiguravaju se u proračunu grada Splita.

Rad Vijeća je javan. 

Program Prevencije kriminaliteta na području Grada Splita za 2023.-2024. godinu

Donesena Strategija unaprjeđenja prevencije kriminaliteta

Održan sastanak Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta