Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Splita

Zadaća Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Splita je utvrđivanje i provedba Programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita te, sukladno Programu, razmatranje stanja kriminaliteta na području grada Splita, razmatranje i predlaganje mjera nadležnim tijelima za poboljšanje osobne sigurnosti građana i materijalnih dobara, poticanje i razvijanje programa prevencije kriminaliteta kroz partnerstvo i zajedničko djelovanje s tijelima javne vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, suzbijanje nasilja na javnim mjestima, u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zloporabe droga, te na druge načine pridonijeti prevenciji kriminaliteta. 

Sukladno svojim zadaćama, Vijeće donosi program rada uz prethodno mišljenje Gradskoga vijeća Grada Splita.

Sredstva za provođenje Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Splita. 

Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devetnaest članova koje imenuje Gradsko vijeće Grada Splita. Predsjednik Vijeća i zamjenik predsjednika Vijeća se biraju iz redova vijećnika u Gradskome vijeću.

Preostalih devetnaest članova biraju se:

- četiri člana Vijeća iz reda pročelnika i savjetnika na prijedlog Gradonačelnika,
- jedan član Vijeća na prijedlog Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Inspektorata rada, Područnog ureda Split,
- jedan član Vijeća na prijedlog Policijske uprave Splitsko-dalmatinske,
- jedan član Vijeća na prijedlog Prekršajnog suda u Splitu,
- jedan član Vijeća na prijedlog Općinskog suda u Splitu,
- jedan član Vijeća na prijedlog Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije,
- jedan član Vijeća na prijedlog Kliničkog bolničkog centra Split,
- jedan član Vijeća na prijedlog Splitskog saveza športova,
- jedan član Vijeća na prijedlog Pravnog fakulteta u Splitu,
- jedan član Vijeća na prijedlog Aktive ravnatelja osnovnih škola Grada Splita,
- jedan član vijeća na prijedlog Aktive ravnatelja srednjih škola Grada Splita,
- jedan član Vijeća na prijedlog Centra za socijalnu skrb Split,
- jedan član Vijeća na prijedlog HVIDR-e,
- jedan član Vijeća na prijedlog Nadbiskupije Splitsko-makarske,
- jedan član Vijeća na prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije
- jedan član Vijeća na prijedlog ustanove koja se bavi odgojem i zaštitom djece i mladeži.

Mandat članova Vijeća traje do isteka mandata Gradskoga vijeća koje ih je imenovalo. 

Ovisno o potrebi razmatranja pojedinih pitanja, na prijedlog predsjednika Vijeća ili većine svih članova Vijeća, u radu Vijeća mogu sudjelovati bez prava glasovanja i predstavnici institucija ili pojedinci (psiholozi, pedagozi, sociolozi, kriminolozi. i dr.) koji svojom stručnošću i iskustvom mogu pomoći u rješavanju tih pitanja. 

1. Marko Matijević, predsjednik
2. Tomislav Šuta, zamjenika predsjednika
3. Marina Protić - pročelnica Ureda Grada, članica
4. Leona Grgić - ovlaštena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove, članica
5. Mario Negotić - ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, član
6. Antonija Karoglan - Državni inspektorat - Područna jedinica Split, članica
7. Paško Ugrina - Policijska uprava Splitsko - dalmatinska, član
8. LJiljana Vuko - Prekršajni sud u Splitu, članica
9. Marion Tomičić- Dom zdravlja Splitsko - dalmatinske županije, članica
10. Gordana Bolonča - Klinički bolnički centar Split, članica
11. Daniel Dimlić - Splitski savez športova, član
12. Davor Šimić - Aktiv ravnatelja osnovnih škola Grada Splita, član
13. Marija Pustak - Aktiv ravnatelja srednjih škola Grada Splita, članica
14. Danijela Perić Krstulović - Centar za socijalnu skrb Split, članica
15. Don Ivan Terze - Nadbiskupija splitsko-makarska, član
16. Denis Mrkonjić - Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, član
17. Ivan Bočina - Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske
županije, član
18. Marija Tešija - Centar za pružanje usluga u zajednici Split, članica