Mjesni odbor - Gornje Sitno

Predsjednik
Ante Gabrić

Administrativna tajnica
Diana Mihanović
mogornjesitno@split.hr 

Kotarski komunalni redar
Poldo Gruica
tel: 021/878-058
mob: 091/455-9392 

Svetoga Roka 11 
21251 Žrnovnica

Naselje "Gornje Sitno" omeđeno je:
  • S juga: granica naselja Gornje Sitno počinje od vrila rijeke Žrnovnice na istoku pa na istok do trigonometra 331 na Dubancu (Gradac). Granica ide dalje na jugoistok do zavoja ceste za Gornje Sitno zapadno od crkvice Sv.Luke. Odatle granica ide cestom na jug do zaseoka Filipovići. Nastavlja jugoistočnom granicom katastarskih čestica 1373,1383/3,1383/12,1380, preko ceste dalje istočnom granicom katastarskih čestica 1435, 1436, 1481/4, 1481/5, 1480,1478,1476,1474/1,1474/2 do katastarske granice K.o.Sitno – K.o.Srinjine. Katastarskom granicom K.o. Sitno – K.o. Srinjine na istok do točke spajanja  K.o.Sitno, K.o.Srinjine i K.o.Dubrava. 
  • S istoka: granica ide od točke gdje se spajaju K.o.Sitno, K.o.Srinjine i K.o.Dubrava prema sjeveru granicom K.o.Sitno – K.o.Dubrava do točke gdje se spajaju K.o.Sitno, K.o.Dubrava i K.o.Donji Dolac.Dalje na sjever granicom K.o.Sitno –K.o.Donji Dolac do točke gdje se spajaju K.o.Sitno, K.o.Donji Dolac i K.o.Kotlenice. 
  • Sa sjevera: granica ide od istoka prema zapadu od točke gdje se spajaju K.o.Sitno, K.o.Donji Dolac i K.o.Kotlenice. Granicom K.o. Sitno – K.o.Kotlenice do točke gdje se spajaju K.o.Sitno, K.o.Kotlenice i K.o.Dugopolje. Granicom K.o.Sitno i K.o.Dugopolje do točke gdje se spajaju K.o.Sitno, K.o.Dugopolje i K.o.Žrnovnica. 
  • Sa zapada: granica počinje u točki gdje se spajaju K.o.Sitno i K.o.Žrnovnica od sjevera, prema jugu i to granicom K.o.Sitno –K.o.Žrnovnica  do izvora rijeke Žrnovnice.

Popis komunalnih redara mjesnog odbora Sitno Gornje