Djelokrug rada

Odsjek za protokol, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju planira i provodi poslove u vezi informiranja i odnosa s javnošću, razvijanja međunarodne suradnje te protokolarne poslove koji su u djelokrugu rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika i njihove medijske prezentacije.