Djelokrug rada

Socijalno vijeće daje mišljenje, prijedloge i primjedbe na utvrđene prijedloge iz područja socijalne skrbi, a po potrebi sudjeluje u fazi izrade nacrta prijedloga iz navedenog područja. Također prati provedbu Socijalnog programa Grada Splita, potiče poduzimanje djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, potiče unapređenje zdravlja i prevencije bolesti ovisnosti, te u realizaciji navedenog surađuje s ustanovama, udrugama i institucijama radi racionalnog i efikasnog korištenja svih raspoloživih resursa u zajednici.
Socijalno vijeće pokreće inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa te predlaže poduzimanje potrebnih mjera iz područja socijalne skrbi, zalaže se za dosljednu primjenu Zakona iz područja socijalne skrbi, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, te surađuje s drugim državnim tijelima na primjeni propisa o socijalnoj skrbi.
Isto tako, Socijalno vijeće potiče iznalaženje učinkovitih socijalnih mjera radi prevladavanja siromaštva i socijalne isključenosti, s posebnim naglaskom na skrb o radno nesposobnim i nezaposlenim građanima, potiče iznalaženje učinkovitih mjera koje unapređuju zdravlje građana, s posebnim naglaskom na preventivne programe te potiče provođenje novih mjera u pogledu obiteljsko pravne zaštite kojima se osigurava potrebna skrb za djecu i mlade iz socijalno ugroženih obitelji, osoba s posebnim potrebama i osoba s invaliditetom, s posebnim senzibilitetom za invalide Domovinskog rata, obitelji poginulih kao i djeci invalida Domovinskog rata.
Socijalno vijeće ima trinaest članova. Četiri člana Vijeće bira iz reda vijećnika, a preostalih devet članova Vijeće bira na prijedlog ustanova i udruga iz područja socijalne skrbi.

 1. Mirna Kovačić
 2. Ante Zoričić
 3. Marija Čizmić
 4. Kristina Vidan
 5. Sanja Kuvačić - Centar za socijalnu skrb Split
 6. Nađa Mladinić - Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju 
 7. Ante Dujmić - Udruge branitelja iz Domovinskog rata
 8. Nediljka Čelan – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 9. Elena Gudelj - Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Split
 10. Silvestar Krka – predstavnik umirovljenika
 11. Jelena Burazin – Ured za obitelj Splitsko – makarske nadbiskupije
 12. Leonardo Renić - Udruge osoba s invaliditetom
 13. Dijana Aničić – Udruge roditelja djece s posebnim potrebama
Zapisnici sa sjednica Socijalnog vijeća