Sprječavanje sukoba interesa

Obveze predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine („Narodne novine“  broj 143/21) (u daljnjem testu: Zakon) uređuje se sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te između ostalog, obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava odnosno vijećnika gradskih vijeća.
Sukladno članku 4. stavak 3. vijećnik je dužan pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.
Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Stavkom 5. istog članka Zakona propisano je da je vijećnik  dužan pisanim putem obavijestiti Gradsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Gradom Splitom te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Grad Split osnivač ili član.


Udjeli vlasništva u poslovnim subjektima

Sonus cordis d.o.o.
Vlasnik:  Marko Matijević
OIB:  35400390331
Sjedište:  Zagrebačka 1  /  21000 Split
Postotak poslovnog udjela:  100%

Ugostiteljski obrt Ekipa 
Vlasnik:  Aris Zlodre
OIB:  71616155170
Sjedište:  Varaždinska 5  /  21000 Split
Postotak poslovnog udjela:  100%