Mandatna komisija Gradskoga vijeća Grada Splita

Mandatna komisija raspravlja o pitanjima koja se odnose na mandatna prava i dužnosti članova Vijeća.
Mandatna komisija ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda vijećnika Gradskoga vijeća.

1. Viktor Zelić, predsjednik
2. Magdalena Matijević, članica
3. Davor Matijević, član
4. Domagoj Bajić, član
5. Igor Stanišić, član

Sjednice:
Zapisnik sa 1. sjednice održane 29. srpnja 2022. godine