Gradski kotar - Meje

Predsjednik
Ante Bekavac

Administrativni tajnik
Ivica Vrandečić
gkmeje@split.hr 

Kotarski komunalni redar
Jakov Mamić
tel: 021/682-516
mob: 091/455-9394

Njegoševa 1A,
21000, Split

Gradski kotar "Meje" omeđen je: 
  • sa sjevera: pravcem od hotela "Ambasador", Botićevim šetalištem do crkve Sv. Nikole te Marangunićevim šetalištem do kote Sedlo i do crkve Sv. Jere, dalje od Sv. Jere do rampe gdje se Marangunićevo šetalište spaja sa Šetalištem Ivana Meštrovića, zatim Šetalištem Ivana Meštrovića do spajanja sa Šetalištem Marina Tartaglie, tim Šetalištem do ograde vojnog objekta i zatim do mora; 
  •  s istoka:od hotela "Ambasador" obalom mora do rta Sustipan uključujući ACY Marinu;
  • sa zapada: obalom mora od ograde vojarne do rta Marjan;
  • s juga: obalom mora od rta Marjan do rta Sustipan.