Gradski kotar - Mejaši

Predsjednik
Toni Piplica

Administrativna tajnica
Jadranka Ćuk
gkmejasi@split.hr  

Kotarski komunalni redar
Poldo Gruica
tel: 021/310-357
mob: 091/455-9392

Vrboran 19 A
21000, Split

Gradski kotar "Mejaši" omeđen je: 
 • sa sjevera: ulicom Dračevac od spajanja s Ulicom Zbora narodne garde, dalje do Kile; 
 • s istoka: obuhvaća naselja Vrboran, Brnik i Kila; 
 • s juga: Ulicom kralja Stjepana Držislava od križanja s Poljičkom cestom i Ulicom Zbora narodne garde do istočne ograde groblja Lovrinac; 
 • sa zapada: Ulicom Zbora narodne garde od križanja Poljičke ceste i Ulice kralja Stjepana Držislava do ulice Dračevac.

Popis ulica gradskog kotara Mejaši

 • BILICE II
 • BRNIK
 • CETINSKA ULICA
 • DRAČEVAC
 • GRABOVA
 • KAREPOVAC
 • KILA
 • KRALJA DRŽISLAVA 17-21
 • LOVAČKI PUT
 • LOVRINAČKA ULICA
 • MAGISTRALA-SOLIN 0-84
 • MEJAŠI
 • MEJAŠI I
 • MEJAŠI II
 • MOSTINE
 • NARODNIH HEROJA
 • POLJARSKI PUT
 • PUT DRAGOVODA
 • PUT STUDENCA
 • PUT SV. IŽIDORA
 • PUT TOČILA
 • PUT TRŠĆENICE
 • SRIJEMSKA ULICA
 • STOCI
 • TEŽAČKI PUT
 • ULICA 141. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE
 • ULICA BLAŽENE MARIJE PETKOVIĆ
 • ULICA BLAŽENOG IVANA MERZA
 • ULICA DRINSKIH MUČENICA
 • ULICA GENERALA BLAGE ZADRE
 • ULICA GRADA GOSPIĆA
 • ULICA IVANA GUDELJA
 • ULICA JOSIPA JOVIĆA
 • ULICA OCA ANTE GABRIĆA
 • ULICA PETRA ŠEGEDINA
 • ULICA STJEPANA SULIMANCA
 • ULICA SVETOG LIBERANA
 • ULICA SVETOG SPASA
 • ULICA ZNG 0-92
 • VRBORAN
 • VUKOVARSKA 193-199
 • VUKOVARSKA 184-188