Obrasci

Obrasci

Autotaxi prijevoz - Ažurna evidencija vozila
Autotaxi prijevoz - Zahtjev za dozvolu
Autotaxi prijevoz - Zahtjev za obnovom dozvole
Besplatan prijevoz učenika i studenata - Zahtjev za ostvarivanje prava
Besplatna marenda - Zahtjev za ostvarivanje prava
Besplatna usluga organiziranog prijevoza i sanitetskog prijevoza OSI - Zahtjev
Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
Građevinska dozvola
Komunalna naknada - Promjena podataka za obveznika plaćanja
Komunalna naknada - Zahtjev za dostavu uplatnica putem elektroničke pošte
Komunalni doprinos - Obrazac za dostavu podataka
Komunalni doprinos - Žalba na rješenje o utvrđivanju obveze
Lokacijska dozvola
Lokacijska informacija
Naknada troškova stanovanja - Zahtjev za ostvarivanje prava
Naknada za korisnike osobne invalidnine - Zahtjev za ostvarivanje prava
Naknada za pogrebne troškove - Zahtjev za ostvarivanje prava
Novorođeno dijete - Zahtjev za naknadu
Obrazac za uvid u spis - preslik - pravomoćnost
Održavanje manifestacije - Zahtjev za odobrenje
Pomoć u kući - Zahtjev za ostvarivanje prava
Potpora roditeljima njegovateljima - Zahtjev za ostvarivanje prava
Potpora studentima iz socijalno ugroženih obitelji - Prijava
Potpora učenicima iz socijalno ugroženih obitelji - Prijava
Potpora umirovljenicima - Zahtjev za ostvarivanje prava
Potvrda parcelacijskog elaborata
Potvrda za etažiranje
Prekoračenje najviše dopuštene razine buke pri održavanju manifestacije na području grada Splita - Zahtjev za odobrenje
Prijava početka ili nastavka građenja
Produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta - Zahtjev za odobrenje