Komisija za suradnju s mladima

Komisija za suradnju s mladima utvrđuje tekst javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Splita koji se objavljuje na u dnevnom tisku i na internetskim stranicama Grada Splita.

Komisija prikuplja prijedloge za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Splita, obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta koje zajedno sa  utvrđenim popisom važećih kandidatura dostavlja Gradskome vijeću na nadležni postupak, a sve u skladu s odlukom kojom se propisuje osnivanje Savjeta mladih Grada Splita.

Predsjednik Gradskoga Vijeća je predsjednik Komisije, a zamjenik predsjednika i članovi Komisije su predstavnici političkih stranaka i grupa birača zastupljenih u Gradskome vijeću.

1. Željko Domazet, za predsjednika
2. Magdalena Matijević, za zamjenicu predsjednika
3. Igor Skoko, za člana
4. Snježana Šago, za članicu
5. Domagoj Bajić, za člana
6. Ivica Budimir, za člana
7. Tihomir Galić, za člana