Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavlja poslove

1. Temeljem nadležnosti utvrđene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

2. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova koji se imenuju iz reda vijećnika, tijela gradske uprave, osiguravajućeg društva, te stručnih osoba iz područja graditeljstva i zaštite okoliša.“.

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova koji se biraju iz reda vijećnika.

1. DAVOR MATIJEVIĆ, za predsjednika
2. ARIS ZLODRE, za zamjenika predsjednika
3. NENAD UVODIĆ, za člana
4. BORIS TROGRLIĆ, za člana
5. ANTE BUZOV, za člana
6. DRAGAN ŽUVELA, za člana
7. IVAN PARLOV, za člana