Djelokrug rada

U okviru ovog odsjeka obavljaju se stručni i drugi poslovi na obnovi, zaštiti i očuvanju graditeljskog nasljeđa u staroj gradskoj jezgri.
Osnovni zadatak Odsjeka je planiranje i koordiniranje obnove i revitalizacije splitske povijesne jezgre, kao i provođenje sanacijskih i konzervatorskih radova na pojedinim objektima koji se financiraju iz gradskog proračuna.

Odsjek za staru gradsku jezgru nalazi se na adresi Bernardinova 1.