Djelokrug rada


Odsjek za kulturu obavlja stručne poslove u području upravljanja i rada ustanova u kulturi kojima je vlasnik i osnivač Grad Split a koje su osnovane za trajno obavljanje djelatnosti u kulturi te organiziranje aktivnosti u realizaciji javnih potreba. 
Predlaže Program javnih potreba u kulturi kojima potiče djelatnosti, programe i projekte te manifestacije u kulturi od značaja za grad Split. Kontinuirano prati raspodjelu i namjensko korištenje sredstava proračuna kako za ustanove u kulturi tako i za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske i multimedijalne djelatnosti. 
Prati rad vijeća u kulturi kao stručnog savjetodavnog tijela za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva s kojima aktivno surađuje na predlaganju mjera za poboljšanje i razvoj kulturnih djelatnosti.
Redovito obavlja stručno-administrativne i pravno-savjetodavne poslove za proračunske korisnike te daje inicijative i prijedloge za razvoj i unapređivanje ustanova u kulturi.
Sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad Split te obavlja i druge poslove kroz suradnju s upravnim tijelima Grada Splita.