Upravni odjel za komunalne poslove

Djelokrug rada

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada odjela