Radne skupine Urbane aglomeracije Split

Radne skupine su operativna tijela sastavljena od predstavnika svih gradova i općina koja ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split te ostalih relevantnih dionika na razini Urbane aglomeracije (regionalni koordinatori, javni, privatni i civilni sektor, akademska zajednica i sl.), zaduženo za sudjelovanje u procesu izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine, i to u fazama izrade analize stanja, definiranja SWOT analize te predlaganja strateškog okvira Strategije.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju  Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 147/14, 123/17, 118/18) te temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021.-2027., gradonačelnika Grada Splita, grada nositelja izrade Strategije, Rješenjima je dana 28. ožujka 2022. godine osnovao 5 Radnih skupina po tematskim područjima: Socijalna uključenost i zdravstvo; Kultura i društvo; Poduzetništvo, obrtništvo i turizam; Održiva urbana mobilnost i Zeleni razvoj. 

Prilikom određivanja sastava Radnih skupina, Grad Split se vodio načelom ravnomjerne predstavljenosti dionika iz svih jedinica lokalne samouprave Urbane aglomeracije Split.

Dokumenti radne skupine