Koordinacijsko vijeće

Koordinacijsko vijeće Urbane aglomeracije Split sastoji se od gradonačelnika i načelnika (i njihovih zamjenika) svih gradova i općina koje ulaze u obuhvat Urbane aglomeracije Split. Koordinacijsko vijeće raspravlja o Strategiji te projektima za provedbu na području Urbane aglomeracije.
Koordinacijsko vijeće za Urbanu aglomeraciju Split osnovano je dana 05. listopada 2015.g. na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita kao savjetodavno tijelo sa svrhom koordinacije procesa izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split, utvrđivanja prioriteta razvoja Urbane aglomeracije, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj Urbane aglomeracije te u kasnijoj fazi praćenja provedbe Strategije. 

Koordinacijsko vijeće je stalno tijelo osnovano u svrhu pripreme i praćenja provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split, a nadopunjuje rad Partnerskog vijeća za  Urbanu aglomeraciju Split u smislu aktivne koordinacije predstavnika  jedinica lokalne samouprave u obuhvatu Urbane aglomeracije Split. 

Koordinacijsko vijeće se u svom radu rukovodi sljedećim načelima: 
  • transparentnosti – koje se odnosi na način rada Koordinacijskog vijeća 
  • jednakosti članova partnerstva – koje podrazumijeva da svaki član Koordinacijskog vijeća može iznijeti stajalište jedinice lokalne samouprave  koju predstavlja te da to mišljenje na prikladan način bude uzeto u razmatranje.

Koordinacijsko vijeće ima predsjedavajuću osobu (gradonačelnik Grada Splita) i zamjenika (zamjenik gradonačelnika Grada Splita) koji ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti. Organizacijsku podršku radu Koordinacijskog vijeća pruža Tajništvo Koordinacijskog vijeća koje uspostavlja Grad Split u okviru Službe za međunarodne i EU projekte.

Dokumenti KV