Djelokrug rada

Zadatak Komisije za urbanizam je da sagleda ukupno stanje u urbanizmu Grada Splita, odnosno daje mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedloge akata prostorno planske dokumentacije u fazi pripreme nacrta prijedloga akata iz nadležnosti Gradskoga vijeća, odnosno prije utvrđivanja prijedloga od strane Gradonačelnika.
Iste ovlasti Komisija ima i nakon utvrđivanja prijedloga od strane Gradonačelnika koji se dostavlja Gradskome vijeću.

Komisija za urbanizam ima jedanaest članova. Predsjednik i zamjenik predsjednika se biraju iz reda vijećnika, dok se ostali članovi mogu birati iz reda vijećnika, te stručnih osoba.

 1. Ante Čikotić, predsjednik
 2. Domagoj Maroević, zamjenik predsjednika
 3. Ante Jukić, član
 4. Davor Grčić, član
 5. Saša Horvat, član
 6. Jakov Prkić, član
 7. Goran Kotur, član
 8. Mariana Bucat, članica
 9. Daša Gazde, članica
 10. Sandra Maretić, članica
 11. Petar Nenadić, član
Zapisnici sa sjednica Komisije za urbanizam