Planovi u izradi

PROSTORNI PLANOVI U IZRADI

Urbanistički plan uređenja Korešnica 2

1.1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Korešnica 2 („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 70/20).

1.2. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Korešnica 2 („Službeni glasnik Grada Splita“, br.1/21).

1.3. Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja Korešnica 2 u Splitu.

1.3.1. Izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada Splita ( „Službeni glasnik Grada Splita“, broj 31/05, 38/20 i 46/20 -pročišćeni tekst )-kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina.

Izvadak iz PPUGS-a - kartografski prikaz

Informacija

1.4. Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Korešnica 2 u Splitu (“Službeni glasnik Grada Splita“,  br. 60/21)

1.5. Odluka o upućivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Korešnica 2 u Splitu i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Korešnica 2 u Splitu na javnu raspravu (“ Službeni glasnik Grada Splita”, broj 1/23)

 

Prostorni plan uređenja Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, br.31/05, 38/20 i 46/20 - pročišćeni tekst)

1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada (Sl.gl. Grada Splita br. 44/21)

2. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 3/22)

3. Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš IDPPUGS (objavljeno 29.03.2022)

4. Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita”, broj 35/22)

 

Generalni urbanistički plan Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, br.1/06, 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13, 41/14 i 55/14 –pročišćeni tekst)

1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita (Sl.gl. Grada Splita br. 44/21)

2. Odluka o započinjanju postupka  strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 69/21)

3. Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš ID GUP-a Splita (objavljeno 29.03.2022) 

4. Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita (“Službeni glasnik Grada Splita”, broj 35/22)

 

Detaljni plan uređenja Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 18/06)

1.  Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 5/16)

1.1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu (Službeni glasnik Grada Splita“, br.13/16)

1.2. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“,  48/16)

 

Detaljni plan uređenja jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 3/96, 2/98, 16/08, 36/12)

1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu („Službeni glasnik  Grada Splita“, br.20/20)

1.1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 66/19)

1.2. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 13/20)

 

Detaljni plan uređenja zone poslovne namjene i stanovanja (K5) sjeverno od Vukovarske ulice („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 32/13)

1.1 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene i stanovanja (K5) sjeverno od Vukovarske („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 53/21)

 

Detaljni plan uređenja radne zone Dračevac („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 12/09, 61/18, 1/19 i 2/19 – pročišćeni tekst) 

1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac („Službeni glasnik grada Splita“, br. 41/22)

1.1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac („ Službeni glasnik Grada Splita" br. 44-2022 )