Djelokrug rada

Odbor za proračun i financije raspravlja pitanja utvrđivanja i provođenja politike, te donošenja odluka i drugih općih akata iz oblasti financiranja i sistema poreza i drugih prihoda o kojima odlučuje Gradsko vijeće, gradskog proračuna i godišnjeg obračuna, te druga pitanja proračuna i financija.

Odbor za proračun i financije ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova koje bira Vijeće iz reda vijećnika.

  1. Natalia Tafra - Bazina, predsjednica
  2. Duje Sučić, zamjenik predsjednice
  3. Filip Odrljin, član
  4. Tomislav Prljević, član
  5. Davor Grčić, član
  6. Aida Batarelo, članica
  7. Jelena Kovačić, članica
Zapisnici sa sjednica Odbora za proračun i financije