Osnovne informacije - Ravne njive

Predsjednica
Lucija Veštić

Administrativna tajnica
Zrinka Lovrinović
gkravnenjive@split.hr

Kotarski komunalni redar
Nedjeljka Jurić
tel: 021/682-520
mob: 091/455-0235

Hercegovačka 40,
21000, Split

Gradski kotar "Ravne Njive" omeđen je: 
 • sa sjevera: Hercegovačkom ulicom od spajanja s Putem Stinica do križanja sa Sarajevskom ulicom; 
 • s istoka: Sarajevskom ulicom od spajanja s Ulicom Domovinskog rata do križanja s Hercegovačkom ulicom; 
 • s juga: Ulicom Domovinskog rata od Puta Stinica do spajanja sa Sarajevskom ulicom;
 • sa zapada: Putem Stinica od spajanja s Ulicom Domovinskog rata do križanja s Putem Supavla i Hercegovačkom ulicom.

Javni poziv za manje komunalne zahvate

Popis ulica gradskog kotara Ravne njive

 • BOKTULJIN PUT
 • DOMOVIN.RATA 83-91A
 • DOMOVIN.RATA 59-81
 • GRADIŠĆANSKIH HRVATA 1-7
 • GRADIŠĆANSKIH HRVATA 8-26
 • GRADIŠĆANSKIH HRVATA 9-13
 • GRADIŠĆANSKIH HRVATA 2-6
 • HERCEGOVAČKA 46-82
 • HERCEGOVAČKA 94-126
 • HERCEGOVAČKA 0-40
 • HERCEGOVAČKA 42-44
 • HERCEGOVAČKA 84-92
 • KOMULOVIĆA PUT
 • ULICA 114. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE