Djelokrug rada

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavlja poslove temeljem nadležnosti utvrđene Zakonom kojim se propisuje zaštita od elementarnih nepogoda.

Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova koji se imenuju iz reda vijećnika, tijela gradske uprave, upravnih osoba i fondova, te Gospodarske komore i osiguravajućeg društva.

  1. Ivan Barišić, predsjednik
  2. Duje Sučić, zamjenik predsjednika
  3. Miranda Ivanišević - Dvornik, članica 
  4. Alen Harapin, član
  5. Gvido Piasevoli, član
  6. Kristina Nuić Prka, članica
  7. Darko Stanić, član

 

Zapisnici sa sjednica