Gradski kotar - Varoš

Predsjednik
Ante Banović

Administrativni tajnik
Ivica Vrandečić
gkvaros@split.hr

Kotarski komunalni redar
Jakov Mamić 
tel: 021/682-526
mob: 091/455-9394

Sinovčićeva 6,
21000 Split

Gradski kotar "Varoš" omeđen je: 
 • sa sjevera: Matoševom uiicom od spajanja sa Zrinsko-Frankopanskom ulicom do križanja s Nazorovim prilazom, zatim Nazorovim prilazom do Mandalinskog puta, Mandalinskirn putem do Šetališta Marina Tartaglie, tim Šetalištem do šumskog puta udaljenog 2000 m od Špinutskih vrata koji izbija na more, te morskom obalom do zapadne ograde vojnog objekta; 
 • s istoka: Zrinsko-Frankopanskom ulicom od križanja s Matoševom ulicom do spajanja s Matošića ulicom, dalje Matošića ulicom do spajanja s Ulicom bana Josipa Jelačića, te Ulicom bana Josipa Jelačića do morske obale; 
 • s juga: morskom obalom - spojnica Vrh Matejuške - sv. Frane, spojnica Trumbićeva obala - hotel "Ambasador", od hotela "Ambasador"
  Botićevim šetalištem do crkve Sv. Nikole, te Marangunićevim šetalištem do kote Sedlo, dalje do crkve Sv. Jere, od crkve Sv. Jere Marangunićevim šetalištem do rampe gdje se spaja sa Šetalištem Ivana Meštrovića, dalje Šetalištem Ivana Mešlrovića do Šetališta Marina Tartaglie. Tim Šetalištem do ograde vojnog objekta na Institutu do mora; 
 • sa zapada: morskom obalom od vojnog objekta do Uvale Bene.

Popis ulica gradskog kotara Varoš

 • ARAPOVA 2-28
 • ARAPOVA 1-11
 • BABINA
 • BAN MLADENOVA 1-29
 • BAN MLADENOVA 2-4
 • BAN MLADENOVA 6-16
 • BANA JELAČIĆA 1-7
 • BANA JELAČIĆA 9-21
 • BARIĆA
 • BILANOVA 2-16
 • BILANOVA 1-9
 • BISEROVA
 • BORČIĆEVA
 • BOTIĆEVO ŠETALIŠTE 2
 • ČOPOVA
 • DOMILIJINA
 • GORSKI PUT
 • GORTANOVA
 • HARAMBAŠIĆEVA
 • JERINA
 • KAMENITA 1-37
 • KAMENITA 2.4
 • KAMENITA 41-99
 • KAMENITA 8-88
 • KAMENITA 101-121
 • KAMENITA 6
 • KATANJIN PUT
 • KOVAČIĆA
 • KRAGIĆA 2-26
 • KRAGIĆA 1-7
 • KRAJ GOSPE OD SOCA
 • KRAJ SV. LUKE
 • KRAJ SV. NIKOLE
 • KRIŽEVA 1-49
 • KRIŽEVA 22-36
 • KRIŽEVA 2-20
 • LEŠTINA
 • LISINSKOGA
 • MANDALINSKI PUT 1-21
 • MARANGUNIĆEVO ŠET. 1-5
 • MARANGUNIĆEVO ŠET. 2
 • MARJANSKA STRANA
 • MARJANSKI PUT 1-35
 • MARJANSKI PUT 2-36
 • MATOŠEVA 1-9
 • MATOŠIĆA 1-29
 • MEŠTROVIĆEVO ŠET. 138-142
 • MILIĆEVA 1-21
 • MILIĆEVA 2-14
 • MILIĆEVA 23-57
 • MILIĆEVA 16-92
 • MRČELINA
 • NAZOROV PRILAZ 1-35
 • NAZOROV PRILAZ 2-48
 • OBALA.HRV.PREPORODA 1-3
 • OBALA HRV.PREPORODA 2
 • PALMINA
 • PENIĆA
 • PERIŠIĆA 2-6
 • PERIŠIĆA 1-17
 • PLINARSKA 75-87
 • PLINARSKA 2-34
 • PLINARSKA 1-71
 • PODGORSKA
 • POPOVIĆA
 • PUNTARSKA
 • RADMILOVIĆA 1-35
 • RADMILOVIĆA 37-69
 • RADMILOVIĆA 2-62
 • REIĆA 2-44
 • REIĆA 1-19
 • SENJSKA 1-79
 • SENJSKA 4-32
 • SENJSKA 34-84
 • SINOVČIĆA
 • SIRIŠČEVIĆA
 • SOLURAT
 • STAGNJA
 • ŠENOINA
 • ŠPERUN
 • TOMIĆA STINE
 • TRG FRANJE TUĐMANA 1-3
 • TRG FRANJE TUĐMANA 2
 • TRUMBIĆEVA OBALA 1-13
 • TRUMBIĆEVA OBALA 2-12
 • UJEVIĆEVA POLJANA
 • ULICA MILJENKA SMOJE
 • UVODIĆA ŠIRINA
 • VIJUGASTA
 • ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 1-17