Djelokrug rada

Prometno redarstvo vrši nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom, te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Komunalno redarstvo obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga komunalnog redarstva, vrši nadzor i provodi propise koji reguliraju komunalni red, te druge propise koji proizlaze iz Zakona o komunalnome gospodarstvu, Odluci o komunalnom redu i drugih zakona i odluka.

Poljoprivredno redarstvo vrši nadzor i provodi propise na zapuštenim poljoprivrednim zemljištima sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i Odluci o agrotehničkim mjerama.