Na temelju članka 117. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj 26/15, 11/18, 15/20, 48/20, 68/20-pročišćeni tekst, 41/21 i 92/23) Predsjednik Vijeća će omogućiti nazočnost predstavnika medija akreditiranih u Gradu Splitu sjednicama Vijeća, sukladno prostornim i tehničkim mogućnostima dvorane u kojoj se održava sjednica. 

Građani, predstavnici udruga i pravnih osoba mogu prisustvovati sjednici te su dužni najaviti prisustvo sjednici u pisanom ili elektroničkom obliku najkasnije tri radna dana prije održavanja sjednice.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana, predstavnika udruga i pravnih osoba koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Način predavanja zahtjeva:

  • pisanim dopisom poštom na adresu: Grad Split, Gradsko vijeće, Predsjedniku Gradskoga vijeća, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split
  • elektroničkom poštom na adresu: gabrijela.bauk@split.hr