Mogućnost prisustvovanja sjednicama

Na temelju članka 117. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita, Predsjednik Vijeća će omogućiti nazočnost predstavnika medija akreditiranih u Gradu Splitu sjednicama Vijeća, sukladno prostornim i tehničkim mogućnostima dvorane u kojoj se održava sjednica...

Na temelju članka 117. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 26/15),  Predsjednik Vijeća će omogućiti nazočnost predstavnika medija akreditiranih u Gradu Splitu sjednicama Vijeća, sukladno prostornim i tehničkim mogućnostima dvorane u kojoj se održava sjednica. 

Na isti način će se omogućiti nazočnost predstavnika udruga, drugih pravnih osoba ili građana tijekom rasprave o temama za koje su najavili svoju nazočnost najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Način predavanja zahtjeva:

  • pisanim dopisom poštom na adresu: Grad Split, Gradsko vijeće, Predsjedniku Gradskoga vijeća, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split
  • elektroničkom poštom na adresu: gabrijela.bauk@split.hr