Komisija za urbanizam

 Zadatak Komisije za urbanizam je da sagleda ukupno stanje u urbanizmu Grada Splita odnosno daje mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedloge akata prostorno planske dokumentacije u fazi pripreme nacrta prijedloga akata iz nadležnosti Gradskoga vijeća, odnosno prije utvrđivanja prijedloga od strane Gradonačelnika.

Komisija za urbanizam upućuje svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrt prijedloga prostorno planske dokumentacije nadležnom upravnom tijelu.

Ukoliko ovlašteni predlagatelj prihvati mišljenja, prijedloge i primjedbe Komisije, iste postaju sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta koji se dostavlja članovima Komisije za urbanizam na znanje te Komisija o istome neće ponovno raspravljati.

Ukoliko ovlašteni predlagatelj ne prihvati mišljenja, prijedloge i primjedbe, Komisija će se ponovno očitovati o utvrđenom prijedlogu te svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe dostaviti Gradskome vijeću.

Komisija za urbanizam ima jedanaest članova. Predsjednik i zamjenik predsjednika se biraju iz reda vijećnika, dok se ostali članovi mogu birati iz reda vijećnika te stručnih osoba.

 

1. Domagoj Bajić, za predsjednika
2. Marko Matijević,  za zamjenika predsjednika
3. Daša Gazde, za članicu
4. Viktor Zelić, za člana
5. Ante  Alujević, za člana
6. Nenad Uvodić, za člana
7. Srđan Marinić za člana
8. Petra Ivanišević, za članicu
9. Martin Mladen Pauk, za člana
10. Saša Horvat, za člana
11. Anamaria Veštić, za članicu

Zapisnici sa sjednica Komisije za urbanizam: