Detalj natječaja

NEWS

Zaključak o prihvaćanju sufinanciranja projekata udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2022.