11. travnja 2024.

Objavljen Javni poziv za organizaciju događanja na Sustipanu

Grad Split objavljuje Javni poziv za iskaz interesa zainteresiranih subjekata za organizaciju događanja na Sustipanu tijekom ove kalendarske godine. Poziv je otvoren do 26. travnja 2024. godine, a pristigle ponude razmatrat će multidisciplinarni tim kojemu će osnovni kriterij kod odabira biti kvaliteta predloženog programa, primjerenost žanra zatraženoj lokaciji, tradicija organiziranja koncerata na navedenoj lokaciji te reference i kapacitet predlagatelja.

Na poluotoku Sustipan nalazi se spomen-groblje, međutim sama lokacija je s godinama stekla tradiciju odvijanja javnih priredbi poput predstava, koncerata Splitskog ljeta, te koncertnih izvedbi renomiranih domaćih i stranih izvođača koji se produkcijom prilagođavaju karakteru i važnosti lokacije.

Detalji o prijavama, uključujući tekst Javnog poziva i Obrazac za iskaz interesa, dostupni su na poveznici : https://split.hr/natjecaji/detalj-natjecaja/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-organizaciju-javnih-priredbi-na-lokaciji-sustipan-za-2024-godinu. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa uz svu traženu dokumentaciju podnosi se na mail: gospodarstvo@split.hr zaključno s 26. travnja 2024. godine.

Povratak