Članak

NEWS
4. studenog 2022.

Plan upravljanja SGJ – predavanje za stanare: Održavanje i obnova stambenih prostora u povijesnoj jezgri Splita kroz perspektivu konzervatora-restauratora i stanara strogo zaštićene gradske zone

U okviru izrade Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Splita s akcijskim planom upravljanja posjetiteljima (Plan upravljanja SGJ) 10.11.2022. u 19 sati u prostorijama Gradskog kotara Grad (Obala hrvatskog narodnog preporoda 10/1) održat će se predavanje Žane Matulić Bilač na temu: Održavanje i obnova stambenih prostora u povijesnoj jezgri Splita kroz perspektivu konzervatora-restauratora i stanara strogo zaštićene gradske zone. Pozivamo stanare jezgre da nam se pridruže!

Stara jezgra grada Splita povijesni je i suvremeni stambeni kvart s mnoštvom urbanih gospodarskih sadržaja koji progresivno i do danas bez dogovorenog optimuma njihovih udjela, kao i njihovog međuodnosa, ubrzano osvajaju preostale dijelove javnog i stambenog gradskog prostora, pa i onog koji bi bilo nužno zadržati u namjeni neposrednog i svakodnevnog života njegovih stanovnika. Sadržaji pak prestaju biti zanimljivi i korisni i ostalim stanovnicima Splita pa Grad postaje mjesto koje zaobilaze, a malobrojni preostali stanovnici se iseljavaju u potrazi za humanijim okružjem po mjeri svojih suvremenih potreba i u potrazi za osjećajem kvartovskog zajedništva. Premda je stara jezgra Splita zaštićena spomenička cjelina u Registru kulturnih dobara RH te je i pod UNESCO-vom zaštitom, njeni stanovnici, oni koji nemaju gospodarski interes, a jedni su od okosnica stečenog spomeničkog statusa, gube i činjenicom da ne postoji sustav poticanja i subvencioniranja održavanja i obnove spomeničke strukture njihovih zgrada i stambenih prostora te su prepušteni upravljačkoj stihiji iz više pravaca: one koja upravlja zgradama (tzv. upravitelji), one koja izdaje smjernice za održavanje i obnovu zaštićenih kulturnih dobara (Konzervatorski odjel) i one koja zakonito provodi građevinske radove (građevinske i konzervatorsko-restauratorske firme). Iako zakonski vlasnici stambenih prostora u zaštićenoj jezgri nisu i vlasnici katastarskih čestica, niti su vlasnici samih zgrada, njenih međukatnih konstrukcija, krovova kao ni zajedničkih dijelova – ukoliko žele ući u investiciju održavanja ili obnove, sami moraju snositi ukupne troškove i tih dijelova zgrada koji se multipliciraju uslijed zahtjevnih kriterija koji se moraju zakonski primjenjivati za sva nepokretna kulturna dobra. Mali broj katova zaštićenih zgrada i mali broj stanova u njima sveukupno uvjetuje potrebu velikih investicija u zgrade koje se ne mogu održivo raspodijeliti među stanarima, pa ulaganja premašuju njihove realne mogućnosti. Rezultat je potreba nerealno velikih investicija kojima se ulaže i u dijelove zgrada koje ne pripadaju vlasniku (novi krovovi, nove međukatne konstrukcije, ojačanja zidova). Uslijed toga stanovnici iseljavaju, stambeni prostori prenamjenjuju se u gospodarske, gubi se živo tkivo grada koji u kratkoj i infrastrukturno neodrživoj turističkoj sezoni postaje preeksploatirana kulisa u kojoj se stanovnici osjećaju ugroženo, a u ostalom dijelu godine urbano tkivo je na rubu održivosti te je nezanimljivo i nesadržajno svojim stanovnicima, kao i najvećem broju građana Splita.

U podršci nastojanjima Grada Splita za donošenjem Plana upravljanja starom gradskom jezgrom, predavanje je koncipirano kao koncizni vodič stanarima povijesne jezgre Splita za što lakšim snalaženjem među šumom propisa kod održavanja i obnove njihovih domova, a kroz prizmu konzervatora-restauratora i stanara povijesne jezgre koja je vodila skupe procese cjelovite obnove stana u kojemu živi sa svojom obitelji. Iznosi se i 30-togodišnje iskustvo kontinuiranog stručnog rada i života u povijesnoj jezgri kroz filter profesionalnog praćenja transformacije njegova ambijenta i sadržaja. Iznosi se i kritičko-konstruktivni osvrt na nedostatak koncepta održavanja i obnove povijesne jezgre kao cjeline.

Žana Matulić Bilač, predsjednica je hrvatske grupe International Institute for Conservation Historic and Artistic Works IIC. Predala je doktorat na Sveučilištu u Zadru na temu Korske klupe i drvene vratnice splitske katedrale: oblikovne tehnike i kronologija. Bila je dugogodišnji zaposlenik Konzervatorskog odjela u Splitu, a danas je konzervator-restaurator savjetnik u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Pri osnivanju Umjetničke akademije u Splitu 1997. godine potpisuje prvi program Odsjeka za konzervaciju-restauraciju te od tada predaje, danas u naslovnom zvanju izvanrednog profesora. Održala je preko 30 javnih predavanja te bila gostujući predavač na TUM München i CICS Köln te na više hrvatskih sveučilišta.

Podsjetimo, Plan upravljanja SGJ izrađuje se u okviru EU projekta „Palača života – grad mijena / Palace of Life - City of Changes“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.