Članak

NEWS
3. kolovoza 2022.

U Gradskoj upravi dogovorene kratkoročne i dugoročne mjere za održavanje reda i mira


-Split je prema svim pokazateljima nadležnih službi i institucija siguran grad, kako za njegove građane, tako i za turiste. Ukazuju na to i činjenice i izvješća naše Policijske uprave koja govore u prilog tome da unatoč velikom broju turista u gradu nema porasta kaznenih  djela. Primjetno je, međutim, da promjenom strukture gostiju koji su mahom mlađe životne dobi, ove godine imamo veći broj prekršajnih djela vezanih za kršenje javnog reda i mira.- kazao je gradonačelnik Ivica Puljak na današnjem sastanku o stanju reda u centru grada kojega je u Gradskoj upravi održao s predstavnicima nadležnih službi, gradskih, županijskih i državnih  institucija, ustanova i organizacija uključenih u brigu o održavanju reda i mira u gradu tijekom turističke sezone.

Do kraja ove sezone, kako je rekao , komunalno redarstvo Grada Splita će  u suradnji s Državnim inspektoratom, intenzivirati izvide u centru grada i nastaviti raditi u okviru zakonskih mogućnosti, a za iduće ljeto Gradska uprava će u suradnji sa svim dionicima pokrenuti donošenje novih odluka s konkretnim mjerama za sankcioniranje nepristojnih turista. Predvidjet će se i prisutnost zaštitara u centru grada koji će u suradnji s policijom djelovati na suzbijanju neprimjerenog ponašanja. Dugoročno, zaključili su na sastanku, sveobuhvatnim aktivnostima na svim razinama radit će se i na promjeni strukture gostiju.

Na današnjem sastanku  u Gradskoj upravi na kojem se razgovaralo o stanju reda u centru grada bili su predstavnici nadležnih gradskih i županijskih  službi, Policijske uprave, Turističke zajednice grada Splita, Konzervatorskog odjela i Državnog inspektorata.