Članak

NEWS
11. siječnja 2022.

Završena izgradnja i puštena u promet ulica Hrvatske neovisnosti

Nakon završetka izgradnje dijela ulice Hrvatske neovisnosti na dionici od križanja sa Stobrečkom ulicom do križanja sa Vukovarskom ulicom, postavljena je nova prometna signalizacija na cijelom potezu ulice Hrvatske neovisnosti - Stobrečka do Vukovarske ulice - Brnik.

Novim prometnim uređenjem postavljena su dva rotora te je semaforizirano križanje Vukovarska ulica – ulica Hrvatske neovisnosti. Prometnim rješenjem semaforizacije na ovom križanju povećava se stupanj sigurnosti pješaka koji u obližnji trgovački centar u većem broju dolaze javnim gradskim prijevozom.

Semafor je na križanju Vukovarske ulice i ulice Hrvatske neovisnosti jutros do 10 sati funkcionirao prema modelu žutog treptajućeg svjetla kako bi se vozači upozorili na novonastalu prometnu regulaciju te je nakon toga pušten u normalan rad.

Na istom križanju uskoro će biti postavljana i rampa za osobe sa invaliditetom, a sanirati će se i dio južnog nogostupa u Vukovarskoj ulici, na lokaciji autobusnog stajališta.

Također, u narednih nekoliko dana zatvoriti će se za promet vozilima stari dio ulice Brnik koji vodi od betonara u ulici Hrvatske neovisnosti do Vukovarske ulice, a koji je prometno nesiguran, neosvijetljen i čiji je kolnik u lošem stanju. Naime, uređenjem spoja Hrvatske neovisnosti – Vukovarska ova cesta gubi svoju prometnu ulogu.