Detalj projekta

NEWS
24. ožujka 2021.

Kroz jačanje MSP do gospodarskoga procvata Omiša i Dugog Rata

Projektom će se ojačati kapaciteti poduzetničkog centra Ksenija Kovačić Consulting j.d.o.o. te uspostaviti suradnja s ostalim PPI na području UAS-a.

Korisnik: Ksenija Kovačić Consulting j.d.o.o.

Partner: CEDRA j.d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 2.025.842,02 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.988.342,02 HRK

Neprihvatljivi troškovi-privatna sredstva: 37.500,00 HRK

Iznos sufinanciranja (85%):  1.690.090,71 HRK

Vlastita sredstva (15%): 298.251,31 HRK (51.052,34 HRK-CEDRA j.d.o.o., 247.198,97 HRK-Ksenija Kovačić consulting j.d.o.o.)