Detalj projekta

PROJECT
Shaping fair cities - Integrating Agenda 2030 within local policies in times of great migration and refugees flows, a campaign and advocacy project led and implemented by LAs

Shaping fair cities - Integrating Agenda 2030 within local policies in times of great migration and refugees flows, a campaign and advocacy project led and implemented by LAs

Fond/program Europe Aid, DEAR-Development and Education and Awareness Raising
Početak provedbe projekta 22.12.2017.
Trajanje projekta 36 mjeseci
Status U provedbi
Ukupna vrijednost projekta € 3.735.690,00
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split € 203.749,40
Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu € 183.374,46
Nositelj projekta Region Emilia Romagna
Osoba nadležna za projekt Radojka Tomašević, Tea Reić, Toni Jerković

Cilj projekta je razrada ciljeva i aktivnosti vezanih za Agendu 2030 („Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable development“) i razvoj Ciljeva održivog razvoja (Sustainable development goals – SDGs); kao i podizanje svijesti, poboljšavanje razumijevanja i aktivnija uključenost lokalne uprave, udruga civilnog društva te samih građana u identifikaciju SDG-ova. Uz to projekt promovira ključnu ulogu aktivne lokalne uprave i decentralizirane suradnje za doprinos ka društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj dimenziji održivog razvoja. Aktivnosti Grada Splita uključuju provođenje ankete s ciljem istraživanja javnog mijenja o poznavanju SDG-ova i poznavanju navedene tematike; zatim izrada lokalnog plana za provedbu Agende 2030 s posebnim naglaskom na profil i probleme ranjivih skupina; održavanje edukacija i radionica; provođenje kampanje s ciljem podizanja svijesti o problemima osjetljivih skupina te kao ključna aktivnost – suradnja lokalne uprave s civilnim društvom.