Nacrt prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna I-VI/2018.