Detalj

DEFAULT (CONTENT)

Nacrt prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna I-VI/2018.

Nacrt prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o  izvršenju proračuna Grda Splita u periodu I-VI 2018.

Realizacija proračuna u periodu I-VI 2018. - opći dio

Realizacija proračuna u periodu I-VI 2018. - po ekonomskoj klasifikaciji

Realizacija proračuna u periodu I-VI 2018. - po funkcijskoj klasifikaciji

Realizacija proračuna u periodu I-VI 2018. - po izvorima financiranja

Realizacija proračuna u periodu I-VI 2018. - po organizacijskoj klasifikaciji

Realizacija proračuna u periodu I-VI 2018. - po programskoj klasifikaciji

Financijski izvještaj Grada Splita za I-VI.2018

Konsolidirani financijski izvještaj za I-VI.2018