Detalj projekta

NEWS
16. listopada 2019.

Marjan 2020 - Brdo prošlosti, oaza budućnosti

Projektom će se odraditi sljedeće: rekonstrukcija i revitalizacija kompletnog Botaničkog vrta; rekonstrukcija osmatračnice na Sedlu; nabava električnog otvorenog autobusa za posjetitelje; uređenje biciklističkih i pješačkih staza; kompletna multimedijalna signalizacija; uređenje poučnih staza i adrenalinskog parka, kao i obnova Dječjeg grada; brojači posjetitelja; nadzorne kamere; razvoj tematskih suvenira i ruta; radionice za djecu i građane; marketing Marjana i novi sveučilišni sportski tereni za futsal i košarku u Spinutu. Aktivnosti Grada Splita uključuju provedbu javne nabave za projekt botaničkog vrta, za radove za postavljanje demontažnog adrenalinskog parka, rekonstrukciju promatračnice na Sedlu, sustav pješačko eduaktivnih staza, nabavu komunalne opreme i radova na revitalizaciji posjetiteljskih objekata.