Članak

NEWS
9. listopada 2019.

Besplatna Zimska škola za splitske studente u okviru projekta Sharping far cities

Od 22. listopada 2019. do 05. prosinca 2019. (utorkom i četvrtkom u popodnevnim satima) na Ekonomskom fakultetu u Splitu održat će se besplatan program edukacije pod nazivom „Zimska škola: Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama“.

Program edukacije omogućio je Grad Split u sklopu EU projekta „Shaping fair cities“, a organizira ga Ekonomski fakultet. Polaznici programa mogu biti studenti svih sastavnica Sveučilišta u Splitu (poslijediplomski, diplomski ili više godine preddiplomskog studija), kao i druga zainteresirana javnost, a dvoje najboljih polaznika će imati osiguran odlazak na međunarodnu edukaciju u Italiju (veljača 2020.), uz pokrivene sve troškove.

Cilj Zimske škole je osigurati multidisciplinarnu obuku o pitanjima koja se odnose na Ciljeve održivog razvoja UN-ove Agende 2030 i pružiti sudionicima praktično i profesionalno znanje iz različitih područja koristeći participativne metode uključivanja.

Upisi u besplatnu Zimsku školu „Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama“ vrše se do 15. listopada 2019. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Prijave i informacije na: E: cjelozivotno@efst.hr , T: (021) 430-651, W: http://www.efst.unist.hr/studiranje/cjelozivotno-obrazovanje/zimska-skola.

Projekt Shaping fair cities, u kojem Grad Split sudjeluje kao jedna od partnera, sufinancirala je Europska unija u sklopu DEAR programa, a cilj projekta je razrada ciljeva i aktivnosti vezanih uz UN Agendu 2030 i razvoj Ciljeva održivog razvoja (Sustainable development goals – SDGs); kao i podizanje svijesti, poboljšavanje razumijevanja i aktivnija uključenost lokalne uprave, udruga civilnog društva te samih građana u identifikaciju SDG-ova. Uz to projekt promovira ključnu ulogu aktivne lokane uprave i decentralizirane suradnje za doprinos ka društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj dimenziji održivog razvoja.