Članak

NEWS
21. veljače 2023.

Jednoglasno usvojen nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine

Na 11. sjednici Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Split i 16. sjednici Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split održanima 20. veljače 2023.g. u zgradi Gradske uprave Grada Splita, jednoglasno je usvojen nacrt Strategije  razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine i Akcijski plan Strategije.

Sjednicu Koordinacijskog vijeća je vodio gradonačelnik Puljak, u svojstvu predsjednika Koordinacijskog vijeća, a kojeg čine svi gradonačelnici i načelnici gradova i općina iz obuhvata Urbane aglomeracije Split, dok je sjednicom Partnerskog vijeća predsjedavala predsjednica Radojka Tomašević, a kojeg čine predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora ravnomjerno zastupljeni s cijelog područja Urbane aglomeracije Split.

Postupak izrade Strategije i njenih provedbenih akata, Akcijskog plana i Komunikacijske strategije je započeo krajem siječnja 2022.godine, potpisivanjem Ugovora s tvrtkom Urbanex d.o.o. koja je odabrana za izrađivača Strategije u postupku jednostavne nabave.

„Strategija i njeni provedbeni akti su izrađeni sukladno važećim Smjernicama nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iż srpnja 2022. godine uz participativni pristup, koji je uključivao brojne sastanke radnih tijela zaduženih za izradu Strategije, i to Radnih skupina (6 sastanaka), Partnerskog vijeća (3 sastanka) i Koordinacijskog vijeća (3 sastanka) uz sudjelovanje više od 400 sudionika“ - naglasila je Ana Jerkunica, voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma u okviru prezentiranja odrađenih i predstojećih aktivnosti u procesu korištenja ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Split.

Također je istaknula kako je tijekom izrade Strategije, svih njenih poglavlja, od Cjelovite analize stanja, SWOT analize, Strateškog okvira do nacrta Strategije i Akcijskog plana, tijekom postupaka komentiranja istih, ukupno zaprimljeno 137 komentara, prijedloga i sugestija, od kojih je 115 u potpunosti usvojeno, dok su 22 komentara djelomično usvojena i/ili je dano pojašnjenje o razlozima neprihvaćanja.  

Podsjetila je kako je izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine i njenih provedbenih akata preduvjet za nastavak korištenja bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam za razvojne projekte Urbane aglomeracije Split i u financijskom razdoblju 2021.-2027. i to u visini indikativne alokacije od 55 mil EUR definirane od strane nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te da je usvajanje nacrta Strategije i Akcijskog plana preduvjet za prijavu Grada Splita kao grada nositelja Urbane aglomeracije Split na otvoreni Poziv MRRFEU za odabir ITU gradova, s rokom prijave do 28.02.2023.g.

Nakon podnošenja prijave na Poziv Ministarstva, slijedi nastavak provedbe postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije, finaliziranje postupka prioritizacije potencijalnih ITU strateških projekata, definiranje liste strateških projekata i grant shema od strane Koordinacijskog vijeća, a koji će se predložiti za financiranje u okviru indikativne alokacije od 55 mil EUR, provedba javnog savjetovanja finalnih verzija Strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije i same Strategije, usvajanja Strategije od strane svih 13 Predstavničkih tijela JLS Urbane aglomeracije Split, potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma za razdoblje 2021.-2027. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU te objava prvih Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvojne projekte Urbane aglomeracije Split u okviru ITU mehanizma.

Na sjednicama je sudjelovao i ugovoreni vanjski evaluator, provoditelj vrednovanja tijekom izrade Strategije, g. Ranko Milić iz tvrtke Eupolis grupa d.o.o., koji je pohvalio dosadašnji participativni proces izrade Strategije i uvažavanje njegovih prijedloga, smjernica i komentara tijekom izrade Strategije.