05. siječnja 2021.

Marjan je splitski - osnovana gospodarska jedinica "Marjan-šume grada Splita"

Postupajući po zahtjevu Grada Splita, Ministarstvo poljoprivrede je sukladno Zakonu o šumama donijelo Rješenje kojim se osniva nova gospodarska jedinica, "Marjan – šume Grada Splita", površine oko 115 ha,  a koja je isključivo u vlasništvu Grada Splita. Jednostavno rečeno, ovime Grad Split konačno dobiva regulirani pravni status nespornog vlasništva nad najvrjednijim gradskim prirodnim resursom i mogućnost da njime gospodari sukladno zakonu, ali i u najboljem interesu Marjana i građana Splita.

Ovo Rješenje rezultat je ustrajnog rada stručnih službi i Gradske uprave, koji su u suradnji s resornim Ministarstvom, šumarskom strukom i svim nadležnim tijelima,  ishodovali konačno raščišćavanje pravnog statusa i otklanjanje svih spekulacija vezano za vlasništvo, a time i nadležnost nad marjanskom šumom. Ovime se konačno otvara put za donošenje Programa zaštite, njege i obnove šume, ali i svih budućih strateških planova i odrednica upravljanja i gospodarenja Marjanom. 

- Ovo je najbolja vijest u ovoj godini i potvrda svega onoga na čemu smo inzistirali od početka. Split i Splićani zaslužuju čistu situaciju oko Marjana koji ne smije biti kamen spoticanja niti predmet bilo kakvih i bilo čijih manipulacija. Sada kada je nedvosmisleno potvrđeno vlasništvo i status, možemo se napokon početi baviti sljedećom fazom koja je najvažnija, a to je pravilno i stručno upravljanje te pošumljavanje, kazao je gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Spomenimo još kako se ovim Rješenjem Ministarstva poljoprivrede ukida gospodarska jedinica Park šuma Marjan,  dok će se temeljem sljedeće revizije šumskogospodarskog plana dio površina bivše gospodarske jedinice Park šume u vlasništvu Republike Hrvatske uključiti u gospodarsku jedinicu Kozjak-Kaštela, a dio površina u vlasništvu privatnih šumoposjednika u gospodarsku jedinicu Splitske šume. Također, temeljem Rješenja o osnivanju nove gospodarske jedinice, za istu će se izraditi novi šumskogospodarski plan, a sukladno statusu područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode.

Povratak