23. svibnja 2024.

Objavljeni natječaji za ovogodišnje potpore poduzetnicima

Grad Split raspisao je natječaje za dodjelu potpora poduzetnicima grada Splita u 2024. godini, a prijave se mogu podnijeti 22. lipnja 2024. godine.

Natječaji su raspisani sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području grada Splita za razdoblje 2024. - 2030., te su svojim ciljevima i svrhom usklađeni sa Strategijom razvoja grada Splita do 2030. godine, u kojoj su prepoznate i analizirane snage, slabosti, prilike i prijetnje poduzetništvu na području grada Splita, kao i ciljevi, mjere i pokazatelji za praćenje učinaka.

Predmetnim Natječajima dodjeljuju se bespovratna financijska sredstava u obliku potpore male vrijednosti, i to 100.000,00 eura za obrtnike i 50.000,00 eura za trgovačka društva, a sredstva potpore odobravaju do najviše 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 7.000 eura za obrtnike i 5.000,00 eura za trgovačka društva.

Svrha dodjele potpora putem Natječaja je stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika i razvijanje poduzetničke klime koja je poticajna za ukupni gospodarski i društveni razvoj na području grada Splita. 

Dodjela potpora obrtništvu sukladno Natječaju za obrtnike za cilj ima jačanje obrtništva stvaranjem povoljnog poduzetničkog okruženja i jačanje konkurentnosti obrtnika ulaganjem u razvoj proizvoda, usluga i procesa, te doprinos razvijanju poduzetničke klime, kao i poticanje daljnjeg razvoja obrtničkih djelatnosti, dok su ciljevi dodjele potpora sukladno Natječaju za trgovačka društva poticanje izvozno orijentiranog gospodarstva i razvoja djelatnosti utemeljenih na znanju, kao i diversificirane gospodarske aktivnost temeljene na održivom razvoju, kroz izgradnju sustava za održivi razvoj gospodarstva kojeg karakterizira otpornost i strukturno uravnoteženje gospodarske aktivnosti i poticanje održivog poslovanja svih poslovnih subjekata temeljem uvođenja zelenih tehnologija.

Upućujemo poduzetnike da pomno prouče svu dokumentaciju, a u slučaju nejasnoća se mogu tražiti pojašnjenja natječajnih odredbi na način naveden u predmetnim Natječajima, a pitanja se mogu postaviti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijavu.

Također, upućujemo sve prihvatljive prijavitelje da svoje uredne i potpune prijave dostave pravovremeno.

Poduzetnici se mogu prijaviti do 22. lipnja 2024. godine, a sve informacije i detalji nalaze se na poveznicama: obrtnici, trgovačka društva.

Povratak