Članak

NEWS
10. studenog 2021.

Odobreno 5,6 milijuna kuna za socijalne usluge u okviru četiri ITU projekta Urbane aglomeracije Split

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.,“ nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, objavilo je petu Odluku o financiranju za otvoreni trajni ITU ESF Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, ukupnog iznosa 89.111.500,00 kn, koji se provodio u okviru Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.2 - Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

U okviru pete Odluke o financiranju odobreno je dodatnih 5.613.712,54 kn bespovratnih sredstava za četiri nova projekta Urbane aglomeracije Split i to za projekte Općine  Lećevica u partnerstvu s Općinom Klis i Općinom Muć, Rehabilitacijskog centra Inkludo - udruge za djecu s teškoćama u razvoju u partnerstvu s Općinom Klis, Udruge MoSt u partnerstvu s Gradom Splitom te Udruge za inkluziju - ''Lastavice'' Split u partnerstvu s Gradom Solinom koji se financiraju 100% bespovratnim ITU sredstvima.

Iz Operativnog programa Upravljanje ljudskim potencijalima do sada je za Urbanu aglomeraciju Split odobreno 30.434.322,35 kn bespovratnih ITU sredstava za 16 projekata u okviru dvaju objavljenih ITU ESF Poziva (5 projekata za deinstitucionalizaciju i razvoj socijalnih usluga s dodijeljenih 11,5 mil kn bespovratnih ITU sredstava u veljači ove godine te 11 projekata za unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi s dodijeljenih 18,9 mil kn).

Svi ugovoreni projekti doprinose povećanju kvalitete života ranjivih skupina Urbane aglomeracije Split kroz cijeli niz besplatnih socijalnih usluga, radionica, edukacija i aktivnosti usmjerenih za naše najpotrebitije sugrađane.

Podsjetimo, do sada je ukupno dodijeljeno 332.134.822,06 kn bespovratnih ITU sredstava za 44 projekta korisnika s područja Urbane aglomeracije Split u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (infrastrukturni projekti) te Operativnog programa Upravljanje ljudskim potencijalima 2014.-2020. (soft projekti).

Za 28 odobrenih infrastrukturnih projekata, Odsjek za provedbu ITU mehanizma Grada Splita, kao akreditirano Posredničko tijelo za provedbu ITU mehanizma (ITU PT Split) je ocjenjivalo kvalitetu, a prethodno pripremalo poziv, uvjete i kriterije za bodovanje zajedno s nadležnim Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za ugovaranje programa i projekata Europske unije.

 

Tablica 1 - Popis odobrenih projekata Urbane aglomeracije Split iz ITU mehanizma u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.