Članak

NEWS
25. svibnja 2022.

Održan 14. sastanak Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split

Gradonačelnici i načelnici 13 gradova i općina s područja Urbane aglomeracije Split i njihove zamjene održali su u petak u vijećnici splitske Gradske uprave 14. sastanak Koordinacijskog vijeća.

Tom prigodom povjerenica Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika, Mirna Veža, pozdravila je sve prisutne te je nakon uvodnog obraćanja vodila sastanak u svojstvu predsjednice Koordinacijskog vijeća. Uslijedilo je usvajanje predloženog dnevnog reda i zapisnika s prethodno održanog sastanka Koordinacijskog vijeća. Članovi Vijeća su potom raspravljali o zahtjevu Općine Okrug za ulazak u obuhvat Urbane aglomeracije Split te je nakon kratke rasprave usuglašeno kako se obuhvat Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2021.-2027. neće mijenjati, a sve sukladno važećim Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

U nastavku sastanka je uslijedio kratki prikaz odrađenih i predstojećih aktivnosti u okviru korištenja ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Split od strane Ane Jerkunice, voditeljice Odsjeka za provedbu ITU mehanizma, uključujući i pregled trenutnih područja ulaganja za ITU mehanizam te ukupne indikativne iznose za 22 ITU grada u RH sukladno zadnjoj verziji nacrta Operativnog programa Integrirani teritorijalni program 2021-2027 koji se trenutno nalazi na eSavjetovanju do 01. lipnja 2022.g. Potom su predstavnici tvrtke Urbanex d.o.o., ugovorenih vanjskih stručnjaka za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.godine i njenih provedbenih akata, predstavili Nacrt cjelovite analize stanja i SWOT analizu s planiranim rokovima za kompletiranje cjelokupnog procesa izrade Strategije. S obzirom na mali broj pristiglih komentara na Nacrt analize stanja i SWOT analize u definiranom roku, članovi Vijeća su ponovo pozvani da komentiraju i dostave komentare u dodatno definiranom roku.

Sastanak je završen u konstruktivnom tonu s najavom skorog održavanja novog sastanka Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split na kojem će se predložiti usvajanje finalne verzije Analize stanja i SWOT analize, prezentirati strateški okvir Strategije, te s pozivom svim Gradovima i Općinama Aglomeracije da pripremaju svoje projekte koje planiraju financirati putem ITU mehanizma do 2027.godine.