Članak

NEWS
15. lipnja 2022.

Održan drugi sastanak Radnih skupina za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine

Dana 15. lipnja 2022. godine, kao nastavak procesa izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027. godine, u prostorijama Instituta MedILS u Splitu je održan drugi sastanak Radnih skupina za izradu Strategije.

 

Na sastanku su, uz predstavnike Grada Splita kao grada nositelja izrade Strategije te ostalih 12 Gradova i Općina iz obuhvata Urbane aglomeracije Split, sudjelovali ključni dionici identificiranih tematskih područja formiranih u pet Radnih skupina: Socijalna uključenost i zdravstvo; Kultura i društvo; Poduzetništvo, obrtništvo i turizam; Održiva urbana mobilnost i Zeleni razvoj, kao i stručnjaci iz tvrtke Urbanex d.o.o. Split, ugovorene za izradu Strategije te provoditelji vrednovanja tijekom izrade Strategije iz tvrtke Eupolis gupa d.o.o. Split.

 

Drugi sastanak Radnih skupina organiziran je s ciljem definiranja Vizije i Strateškog okvira Strategije, odnosno prioriteta, ciljeva i mjera. Na samom uvidu sve prisutne je u ime Grada Splita pozdravila Ana Jerkunica, voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma koja je moderirala sastanak te ukratko dala osvrt na dosadašnje faze izrade Strategije te je predstavila zadnju verziju nacrta Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. odnosno područja ulaganja s indikativnim iznosima koja su namijenjena za 22 ITU grada koja bi trebala koristiti ITU mehanizma u RH u novom razdoblju. Predstavnici tvrtke Urbanex su prezentirali najvažnije zaključke iz završene Cjelovite analize stanja i SWOT analize te su dali prikaz pristiglih komentara na Analizu stanja koji su većina uvaženi u cijelosti, a nekoliko njih djelomično zbog još uvijek neslužbenih rezultata Popisa stanovništva iz 2021.g. U nastavku su detaljno prezentirali prvi nacrt Vizije i Strateškog okvira Strategije koji su napravljeni temeljem prijedloga i komentara Radnih skupina te Partnerskog i Koordinacijskog vijeća iz perioda izrade Analize stanja i SWOT analize. Nacrt Vizije i Strateškog okvira je bio prethodno dostavljen svim sudionicima sastanka, a na kojeg su već neki članovi Radnih skupina dostavili svoje komentare i prijedloge putem pripremljenog word ili online obrasca za komentiranje. S obzirom da su neki članovi Radnih skupina zamolili za dodatni rok za dostavu komentara, isti je produžen do 24.06.2022.

Nakon prezentiranja nacrta Strateškog okvira od strane izrađivača, u vremenu predviđenom za komentiranje nije bilo rasprave, osim što je predstavnica Udruge Anđeli komentirala da su svi njihovi prijedlozi, komentari izrečeni tijekom izrade Analize stanja uvaženi te predočeni kroz mjere i aktivnosti, dok su predstavnice Grada Kaštela i Grada Trogira također izrazile zadovoljstvo nacrtom Strateškog okvira te su obećale dostaviti eventualne komentare do kraja novog roka za komentiranje.

 

Napominjemo kako je izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split preduvjet za nastavak korištenja bespovratnih sredstava kroz ITU mehanizam za razvojne projekte Urbane aglomeracije Split i u financijskom razdoblju 2021.-2027., te se nastavlja s izradom  iste kako bi do jeseni bio gotov njen Nacrt koji će biti preduvjet na prijavu na najavljeni Poziv nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za odabir ITU gradova za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Podsjetimo kako je prethodna Strategija razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020.g. bila preduvjet za korištenje ITU mehanizma i dobivanje 332 mil kn bespovratnih sredstava za 44 ugovorena projekta ukupne vrijednosti 475 mil kn, čiji pregled možete pronaći na linku.