Članak

NEWS
13. prosinca 2021.

Održana prva sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta

Vijeće za provedbu Programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita održalo je danas svoju prvu radnu sjednicu u novom sazivu.
Jednoglasno je usvojen program rada Vijeća za 2022. godinu, a jedna od prvih aktivnosti bit će utvrđivanje teksta i raspisivanje poziva radi izrade istraživanja percepcije građana o stanju sigurnosti u gradu Splitu. Istaknuta je potreba aktivnog sudjelovanja svih institucija čiji su predstavnici članovi Vijeća kako bi se detektirali problemi i utvrdili prioriteti u provedbi programa.