10. studenog 2020.

Palača života – grad mijena: Obnovljena fasada Stare gradske vijećnice

Na pročeljima Stare gradske vijećnice završeni su konzervatorsko-restauratorski i fasaderski radovi te je skinuta skela. Izvršena je i kompletna zamjena drvene krovne konstrukcije, zajedno sa svim slojevima krova te su izvedene i sve međukatne konstrukcije. Sad se nastavljaju radovi na unutarnjoj obnovi i uređenju. 

Postojeća krovna kućica, koja je lako vidljiva i na snimci postojećeg stanja iz 2016. godine i na fotografiji iz 2017. godine, ali i na povijesnoj fotografiji iz 1953. godine, oblikovanjem se prilagodila potrebama novih tehničkih uvjeta, odnosno za potrebe smještaja novih tehničkih instalacija, ventilacijskih kanala, vanjskih klima jedinica i nove pomoćne prostorije budući da su postojeće pomoćne prostorije iskorištene za ugradnju dizala za osobe s invaliditetom.

Izrada projektne dokumentacije za obnovu Stare gradske vijećnice započela je 2016. godine, a izrađena je u skladu s prostorno planskom regulativom i u suradnji investitora, projektanata i nadležnih javnopravnih tijela, uključujući i Konzervatorski odjel u Splitu te je ista sastavni dio pravomoćne građevinske dozvole.

Podsjetimo, obnova i valorizacija Stare gradske vijećnice vrijedna 9,2 milijuna kuna dio je strateškog EU projekta Grada Splita „Palača života – grad mijena / Palace of life – City of changes“ koji se provodi kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split. Ukupna vrijednost projekta iznosi 25,4 milijuna kuna, od čega su 18,2 milijuna kuna bespovratna sredstva Europske unije. Korisnik je Grad Split, partneri su Turistička zajednica Grada Splita i Muzej grada Splita, dok je Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. koordinirala uspješnu pripremu projektne prijave.

 

Svi radovi odvijaju se uz suglasnost i koordinaciju s Konzervatorskim odjelom u Splitu, a trebali bi biti gotovi na proljeće 2021. godine.

 

Povratak