Članak

NEWS
12. prosinca 2019.

PEŠKARIJA I PAZAR – novi izgled i uvođenje reda

Gradska tržnica je vitalni gradski sadržaj čije je uređenje dotrajalo, a tradicionalna gradska ribarnica postala je premala za današnje potrebe trgovine ribom na ovoj lokaciji. Zato je Grad Split krenuo u obnovu i uređenje i Pazara i Peškarije kako bi se zadržale primarne funkcije oba ova značajna punkta - prodaja ribe i prehrambenih proizvoda – ali i sačuvale prepoznatljive slike grada.

Danas su u gradskoj upravi gradonačelnik Andro Krstulović Opara i arhitekt Dinko Peračić ispred arhitektonskog ureda ARP predstavili dvije prostorno-programske studije za uređenje Pazara i Peškarije.

Što se tiče Pazara, zaključci prostorno-programske podloge pokazali su da je optimalno zadržati trgovinu voćem i povrćem na bancima pod postojećim bjelogoričnim stablima i suncobranima, uz poboljšanje uvjeta unapređenjem opreme, uređenjem i organizacijom prostora, uz obnovu stabala. Trgovina mliječnim, mesnim i sličnim proizvodima, koja traži kontrolirane uvjete koncentrirala bi se istočno od samostana Sv. Dominika, a analiza je pokazala da bi bilo najbolje natkriti izvedbom fiksnih građevina i velikih trjemova, pa bi svako pročelje prema ulici bilo otvoreno. Na južnom dijelu optimalno bi bilo formirati fiksne građevine koje će prostorno odvojiti tržnicu od Rive, ali i omogućiti dobru pješačku povezanost, a tu bi se smjestila neprehrambena roba.

Od posebne važnosti za funkcioniranje Pazara je otvaranje pješačkih tokova koji su danas blokirani kioscima, a Hrvojeva ulica pretvorila bi se u pješačku zonu pune širine s mogućnosti organizacije trgovine i usluživanja samo na pokretnoj opremi koja se postavlja prema ograničenim režimima.

Što se tiče Peškarije, sagledavanjem svih arhitektonskih opcija ide se k tome da se ona proširi dogradnjom novog volumena iste visine prema Marmontovoj ulici, a stari i novi dio činili bi jednu cjelovitu građevinu. Pročelje ribarnice treba stvoriti trijem koji će zaštititi kupce na ulazu, zaštititi ostakljena pročelja od sunca i stvoriti dodatnu kvalitetu javnog prostora Marmontove. Ostakljenjem i otvaranjem većih površina pročelja omogućilo bi se da dograđeni dio, prema potrebi, postane natkriveni trg koji se koristi za druge namjene izvan radnog vremena ribarnice.

Proširenjem i otvaranjem Peškarije na Marmontovu ulicu stvara se novi prepoznatljivi javni sadržaj grada, temeljen na svim njegovim tradicijskim vrijednostima. Oprema ribarnice prilagodila bi se suvremenim uvjetima prodaje ribe na nehrđajućim pultovima, a unutar ribarnice, kao zaseban element, postavili bi se će se svi potrebni servisni sadržaji.

Kako je naglasio arhitekt Peračić, ovo nisu gotova idejna rješenja, nego se radi o inteligenciji prostora, kojom se sadržava sve što je bitno, kako bi realizacija ovih projekata uspjela: - Važno je ne srljati u gotova rješenja, nego sagledati što je sve potrebno. Mi smo to i napravili, ovo je podloga za buduće projektiranje.

-Sad se može pristupiti detaljnijem planiranju realizacije ovih projekata, razmatramo faze uređenja kako bi se omogućila efikasna realizacija, ali i što je važnije, osigurao rad Pazara i Peškarije za vrijeme trajanja radova – dodao je gradonačelnik.

Kako bi se kvalitetno pripremila realizacija rekonstrukcije, planirano je nekoliko dodatnih prethodnih aktivnosti prije izrade sljedećih faza projektne dokumentacije. One uključuju detaljno planiranje uvjeta prodajnih mjesta u suradnji s prodavačima, definiranje preciznih uvjeta razrade arhitektonskog oblikovanja u suradnji s Konzervatorskim odjelom, izrada snimke postojećeg stanja građevine i instalacija, izradu konzervatorskih elaborata, izradu projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije kroz postupak javne nabave, poslovni plan i osiguranje financijskih sredstava.

U fotogaleriji su predstavljeni neki od predloženih rješenja Pazara i Peškarije.